پاورپوینت تکنولوژی بتن و انواع آن و کاربرد

پاورپوینت تکنولوژی بتن و انواع آن و کاربرد|40104661|lxu
. فولاد به لحاظ اینکه در شرایط به دقت کنترل شده ای تولید می شود و مشخصات و خواص آن از قبیل تعیین و با آزمایشات متعددی کنترل می شود،دارای کاربری آسانتر از بتن است. اما بتن در یک شرایط کاملا متفاوتی با توجه به پارامتر های مختلف از قبیل نوع سیمان،نوع مص...